Rezerwat przyrody Opalonki

Obszar Natura 2000 PLH120071 Opalonki

Obszar o charakterze stepowym, położony niedaleko wsi Klonów. Obejmuje część wzgórza kredowego z bogatym stanowiskiem roślinności kserotermicznej. Największą wartość przyrodniczą reprezentuje murawa kserotermiczna – bogata florystycznie, kwiecista murawa omanu wąskolistnegoInuletum ensifoliae (siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej), które występują jedynie w wąskim pasie pomiędzy lasem a polami uprawnymi. Występuje tu wiele gatunków roślin objętych ochroną m.in. wiśnia karłowata, dziewięćsił bezłodygowy, miłek wiosenny, oman wąskolistny, len włochaty, len złocisty, podkolan biały, storczyk męski, storczyk kukawka. W lasach grądowych występuje buławnik wielkokwiatowy i buławnik mieczolistny.

Z powodu braku ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypasu, koszenia, wycinania nalotu drzew i krzewów) murawa kserotermiczna tego obszaru silnie zarosła. Sukcesja w kierunku zbiorowisk leśnych eliminuje szereg gatunków i miejsc otwartych. Utrzymanie zbiorowiska uzależnione jest bezpośrednio od przywrócenia tych zabiegów: usuwania części zakrzewień i zadrzewień, zapobiegania zarastaniu murawy, koszenia, prowadzenie wypasu owiec.

 

Dane o obszarze:

  • Powierzchnia obszaru Natura 2000: 2,4 ha; powierzchnia rezerwatu: 2,23 ha
  • Położenie: gmina Racławice, woj. małopolskie
  • Region geograficzny: Niecka Nidziańska, Wyżyna Miechowska
  • Struktura własności: Skarb Państwa, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miechów

 

 

Fotografie: Magdalena Szymańska, Stefan Gawroński
Mapa: Błażej Zamojski
Redakcja: Magdalena Szymańska